VIP BlackJack

BlackJack Vip Bordspill På nett

[random_content group_id=»370″]

Black Jack Professional Series Spilleregler

Kort

  • Black Jack Professional Series spilles med 4 standard kortstokker på 52 kort (ikke inkludert jokere).
  • Tallkort, 2-10, telles etter tallet. Bildekort, konger, dronninger og knekter er like i verdi som 10 og ess regnes enten som 1 eller 11.
  • De 4 forskjellige fargesortene har ingen spesiell betydning.
  • Spillet gjøres mot en datastyrt giver. Giveren får to kort og spilleren får to kort i hver boks.
  • Spillerens kort deles ut med bildesiden vendt opp, mens bare giverens første kort vises.
  • En spiller kan velge et ekstra kort ved å klikke på Trekk.
  • En spiller kan gjenta dette så mange ganger han ønsker så lenge totalsummen til kortene hans ikke overstiger 21.
  • Hvis totalsummen overgår 21, regnes det som et «stryk» og spilleren taper automatisk.
  • Straks en spiller er fornøyd med kortene han holder, bør han klikke på Stå.
  • Dette gjentas for alle boksene som spilleren spiller med.
  • Når spilleren er ferdig, er det giveren sin tur å vise sine kort vendt med bildesiden ned og bestemme om han vil ta ett kort til.
  • Giveren må ha en totalsum for kort på 17 eller mer.
  • Når giveren er fornøyd med kortene han holder, avgjøres vinneren.
  • Dersom verdien til spillerens kort er større enn giverens, eller dersom giveren går over 21 er spilleren vinneren.
  • Dersom spillerens totalsum for kort er det samme som giverens regnes det som et «push» og spilleren får beholde innsatsen sin.
  • Kortene stokkes om for hver spillerunde.

Merk: For å se utbetalingstabellen, flytt pekeren overMin/Maks-tegnet.

Double Jack™-sideinnsats

Merk: Noen kasinoer har Black Jack Professional Series uten Double Jack™-sideinnsats.

I dette tilfellet kan du ikke plassere en Double Jack™-innsats og følgende anvisninger gjelder ikke.

 • Spillere kan plassere en Double Jack™-sideinnsats som en del av det vanlige blackjack-spillet.
 • Double Jack™-innsatser må plasseres etter en vanlig blackjack-innsats og før eventuelle kort har blitt delt ut.
 • Den kan ikke endres eller trekkes tilbake etter at det første kortet er delt ut.
 • Den maksimale sideinnsatsen som kan plasseres er lik den vanlige blackjack-innsatsen.
 • En Double Jack™-innsats vinner dersom det første kortet i den vanlige blackjack-hånden er en knekt, eller dersom de første to kortene i den vanlige Blackjack-hånden er et par esser.
 • En Double Jack™-innsats går tapt dersom det første kortet i den vanlige blackjack-hånden ikke er en knekt.
 • Double Jack™-sideinnsatsen gjøres opp før det vanlige blackjack-spillet fortsetter.
 • Double Jack™-sideinnsatsen utbetales i henhold til følgende utbetalingstabell:
Første to kort Utbetaling
To knekter av spar 100 x innsats
Et par med knekter 25 x innsats
Første kort er en knekt (enkelt kort) 10 x innsats
Enhver annen kombinasjon Null

Blackjack

  • Hvis et kort av 10-verdi, dvs. kortet med tallet 10 av hvilken som helst sort eller en konge, dronning eller knekt, pluss en ess deles ut først i enhver hånd, regnes det som en Blackjack.
  • Spilleren vinner 1,5 ganger innsatsen når han utdeles en Blackjack.
  • Spilleren taper automatisk hvis giveren utdeles en Blackjack.
  • Hvis begge utdeles en Blackjack regnes det som et «push» og spilleren får tilbake innsatsen.

Merk: Spilleren taper ikke Double Jack™-sideinnsatsen hvis giveren utdeles en Blackjack.

Forsikring

 • Hvis det synlige kortet til giveren er en ess, kan spilleren kjøpe «forsikring» ved satsing og ytterligere 0,5 ganger hans innledende innsats.
 • Dersom giveren da får Blackjack, vil spilleren vinne 2 ganger forsikringsinnsatsen.
 • Dersom giveren ikke får Blackjack, taper spilleren sin forsikringsinnsats og utfallet av hans innledende innsats bestemmes av totalsummen til kortene han holder vs. giverens kort.

Likt innsats

 • Dersom det synlige kortet til giveren er et ess og spilleren har Blackjack, tilbys spilleren likt innsats og vinner 1 ganger hans innsats.

Splitt

  • Dersom en spiller utdeles to kort av samme verdi (inkludert to av samme type), har han lov til å «splitte» kortene og doble den innledende innsatsen.
  • Det er kun lov å splitte kortene én gang
  • Han spiller nå to hender med Blackjack på samme tid.
  • Den første hånden utdeles et kort til.
  • Spilleren må bestemme om han vil Stå eller ta ett kort til ved å klikke på Trekk.
  • Straks spilleren har fullført den første hånden, må han gå videre til den andre hånden og gjenta samme prosess.
  • Når spilleren er fornøyd med begge hendene, er det giveren sin tur.
  • Giveren viser nå sitt andre kort og tar flere kort til han har en totalsum på 17 eller mer.

Merk: Spilleren kan ikke trekke på splittede ess. Giveren deler kun ut ett kort ekstra til hver hånd.

Doble

 • Spilleren kan doble innsatsen sin etter å ha sett sine to første kort.
 • Han får da kun ett ekstra trekk for å fullføre hånden.
 • Det er også mulig å doble etter en splitt, utenom etter splitting av to esser.

Spillinnstillinger

  • Klikk på skiftenøkkelikonet i spillpanelet. Velg å aktivere følgende alternativer for spillet i Spillinnstillinger-menyen:
  • Lyd. Slå på eller av alle lyder.
  • Lydeffekter. Slå på eller av lydeffekter som spilles for ulike hendelser i spillet.
  • Bakgrunnsmusikk. Slå på eller av bakgrunnsmusikken.
  • Hastighet. Øk eller reduser spillhastigheten.
  • Spillhistorikk. Klikk for å vise siste spillhistorikk

 

 • Spillhistorikk er ikke tilgjengelig når du SPILLER PÅ GØY.

Chipvelger

 • I nedre høyre hjørne av spillskjermen, finnes det chips av forskjellige verdier.
 • Ved å klikke på en av dem før du begynner å spille, kan du velge chipverdien til innsatsen din.
 • Hvis det vises piler til venstre og høyre for sjetongene, kan du klikke på dem forå se andre sjetongverdier som du kan spille med.

Sammendrag om hvordan du spiller

  • Klikk på en chip, og plasser innsatsen din ved å klikke på én eller flere bokser. Flere klikk vil øke antall chips og innsatsbeløpet.
  • For å plassere en Double Jack™-sideinnsats (hvis ønsket og tilgjengelig), klikker du på en chip og plasserer innsatsen din på Double Jack™-symbolet øverst til venstre i hver boks.
  • Klikk på DEL UT for å dele ut kortene.

Merk: Min/maks-tegnet indikerer minimum og maksimum innsats per hånd.

For å fullføre en hånd:

Klikk: For å:
Trekk Ta ett kort til.
Blir stående Stå hvis du er fornøyd med kortene du holder.
Doble Doble innsatsen din etter visning av de første to kortene i en hånd.
Splitt Splitt kortene dine og spill to hender med Blackjack, én om gangen.
Even Money Ta likt innsats hvis du har Blackjack og giverens synlige kort er et ess.
Ja Kjøp forsikring mot at giveren får Blackjack for den valgte hånden.
Ja til alle Kjøp forsikring mot at giveren får Blackjack for alle hender.
Nei Avslå forsikring mot at giveren får Blackjack for den valgte hånden.
Nei til alle Avslå forsikring mot at giveren får Blackjack for alle hender.

For å spille igjen:

Klikk: For å:
Sats igjen For å plassere samme innsats som forrige runde.
Ny innsats For å plassere en ny innsats.

Tilbake til Spiller

 • Den teoretiske tilbakebetalingen til spilleren for dette spillet er 99.53%

Tilleggsinformasjon

 • Følgende spillfunksjoner og innstillinger kan være underlagt spillsidens vilkår og betingelser. For å finne mer informasjon om følgende, se spillsiden:
  • Prosedyrene som benyttes til å administrere ufullførte spillrunder.
  • Tiden det tar før den inaktive spilløkten automatisk avsluttes.
 • Ved feil på maskinvare/programvare for spill blir alle berørte innsatser og utbetalinger ugyldige og alle berørte innsatser vil bli refundert.

Oversettelser av spillterminologi

Merk: Tabellen nedenfor er bare aktuell hvis du spiller på et annet språk enn engelsk.

Engelsk uttrykk Oversatt uttrykk
Insurance Forsikring
3 to 2 3 til 2
Win Gevinst
Two Jack of Spades To knekter av spar
Pair of Jack Et par med knekter
First is Jack (single jack) Første er knekt (enkel knekt)

Spillregler generert:

2016-03-21 14:01:47 (UTC)

[random_content group_id=»369″]